096 259 6626

Dịch vụ

đại tu động cơ

Một dịch vụ đại tu hàng đầu sẽ giúp khôi phục công suất và hiệu quả của động cơ.

Đại tu động cơ cấp 1

Một dịch vụ đại tu hàng đầu sẽ giúp khôi phục công suất và hiệu quả của động cơ.  Nó bao gồm việc sửa chữa hoặc thay thế các bộ piston và xy lanh cho thiết bị tại nơi các xyalnh và piston có khe hở lớn gây mất áp suất .

Đại tu động cơ cấp 2

Tùy chọn này sẽ thay thế toàn bộ piston và các xy lanh, bạc tay biên và bạc trục cơ. động cơ sẽ có công suất gần như lức mới xuất xưởng.

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC