icon-message.png
0965 693 622
Máy xúc đào liên hợp

Máy xúc đào liên hợp

Máy xúc đào liên hợp Changlin Komatsu

Các mẫu sản phẩm

MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP CHANGLIN WB93R-5

Động cơ

Komatsu S4D102E

Công suất hiệu dụng

82,0 / 110 (KW/HP)

Gầu xúc lật / gầu đào

1,0 / 0,3 (m3)

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC