096 259 6626

Dịch vụ

Đại tu toàn bộ máy

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đại tu tổng thể thiết bị để kéo dài thời gian sử dụng thiết bị của bạn

Xưởng sửa chữa của chúng tôi có công suất đại tu khoảng 10 thiết bị cùng một thời điểm, năng lực của chúng tôi đã được các công ty khai thác khoáng sản đánh giá cao, doanh thu từ hoạt động sửa chữa của chúng tôi năm 2019 đạt trên 50 tỷ đồng. chúng tôi tin tưởng rằng bạn cũng sẽ hài lòng và đánh giá cao chất lượng sửa chữa, đại tu thiết bị của chúng tôi.

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC